رفع مسئولیت کیاهاستینگ دیتا

رفع مسئولیت کیاهاستینگ دیتا

دیدگاه‌ها برای رفع مسئولیت کیاهاستینگ دیتا بسته هستند

کیاهاستینگ دیتا تحت هیچ شرایطی در برابر خسارات غیرمستقیم و اتفاقی(از قبیل از دست رفتن اطلاعات و …)‌ مسئول نمی‌باشد، حتی اگر این ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتی (صریح یا ضمنی)‌، نقض توافقنامه و رویه‌های جانبی آن بوده و یا عدم توانایی شما در استفاده از محصولات و یا خدمات کیاهاستینگ دیتا و یا به هر علتی موجب از دست رفتن اطلاعات و فایلها باشد، اگر چه کیاهاستینگ دیتا احتمال چنین خسارتی را گوشزد کرده باشد، برخی شرایط مسئولیت در برابر خسارت ممکن است از حالات فوق مستثنی گردد که در همچین شرایطی مسئولیت کیاهاستینگ دیتا محدود به قانون می‌گردد. شما موافقت می‌کنید که در هیچ شرایطی حداکثر مسئولیت تقبل شده توسط کیاهاستینگ دیتا در برابر خسارات احتمالی بیش از کل مقدار پرداختی شما به ازای خدمات و محصولات مشخص خریداری شده نگردد.